Välkommen till Askola!

 

Byända Rusthåll ligger cirka 13 km från Borgå centrum. Längs med Mörskomvägen 15 min norr, och du befinner dig ute på landsbygden i den vackra lilla byn Särkijärvi. 
 

Vi öppnar sommaren 2021.